Тристаен апартамент

Начална цена: 75900.00 лв. Покажи в EUR

67 кв.м., СТАРА ЗАГОРА
бул. "Цар Симеон Велики" № 167, вх. 0, ет. 4, ап. 15

Окръжен съд: Окръжен съд Стара Загора
ЧСИ: Гергана Димитрова Илчева
Срок: от 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 13.09.2019 09:00
Публикувана на: 15.07.2019 10:53

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

АПАРТАМЕНТ с източно изложение, съгласно нотариален акт, представляващ АПАРТАМЕНТ № 15 (петнадесет), съгласно данъчно записване, находящ се в гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 167 (сто шестдесет и седем) (бивш бул. „Георги Димитров“), на IV – четвъртия етаж, който апартамент е със застроена площ от 66.57 кв. м. (шестдесет и шест цяло петдесет и седем стотни квадратни метра) и се състои от: две спални, дневна с кухненски бокс, баня – тоалетна, антре и балкони, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 19 (деветнадесет) без посочена площ в нотариялния акт и удостоверението за данъчна оценка на имота, както и заедно с 1.56 % (едно цяло петдесет и шест стотни процента) идеални части от общите части на сградата и от общите помещения, а именно: целия тавански етаж с общи сушилни, както и съответните идеални части от правото на строеж върху дворното място, в което е построена сградата, представляващ по нотариален акт парцел I – първи в квартал 410 (четиристотин и десет – бивш) кв. 404 (четиристотин и четири) по плана на града, при граници: на апартамента: апартамент на Донка и Руси Русеви, двор, апартамент на Димитър Димитров, стълбище и на избеното помещение: коридор, двор, мазе на Петър Петров, мазе на Елена и Георги Господинови, който имот представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68850.518.479.1.15 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и осемнадесет, точка, четиристотин седемдесет и девет, точка, едно, точка, петнадесет), гр. Стара Загора, Общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-65/30.05.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, адрес на имота: гр. Стара Загора, п.к. 6000, бул. "Цар Симеон Велики" № 167 (сто шестдесет и седем), вх. 0 (нула), ет. 4 (четири), ап. 15 (петнадесет), самостоятелният обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.518.479 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и осемнадесет, точка, четиристотин седемдесет и девет), предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, Брой нива на обекта: 1 (едно), посочена в документа площ: 66.57 кв. м, (шестдесет и шест цяло петдесет и седем стотни квадратни метра), прилежащи части: избено помещение № 19 (деветнадесет), Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 68850.518.479.1.14, 68850.518.479.1.16, Под обекта: 68850.518.479.1.11 и Над обекта: 68850.518.479.1.19.

ЧСИ

Име: Гергана Димитрова Илчева
Служебен номер: 765
Телефон: 042 - 250113
E-mail: [email protected]
Адрес: Стара Загора, ул. Поп Минчо Кънчев №71
Окръжен съд: Окръжен съд Стара Загора
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Гергана Димитрова Илчева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3409
  • Продажба на МПС: 201
  • Продажба на имущество: 279