Ателие, Таван

Начална цена: 60300.00 лв. Покажи в EUR

41 кв.м., СТАРА ЗАГОРА
бул. "Митрополит Методи Кусев" № 48, вх. А, ет. 4

Окръжен съд: Окръжен съд Стара Загора
ЧСИ: Гергана Димитрова Илчева
Срок: от 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 13.09.2019 09:00
Публикувана на: 15.07.2019 12:50

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

АТЕЛИЕ ЗА ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ, представляващо САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68850.514.264.1.19 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и четиринадесет, точка, двеста шестдесет и четири, точка, едно, точка, деветнадесет), гр. Стара Загора, Общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-65/30.05.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-24-133/06.04.2012 г. на Началник на СГКК – Стара Загора, адрес на имота: гр. Стара Загора, п.к. 6000, бул. "Митрополит Методи Кусев" № 48 (четиридесет и осем), вх. А (буква „А“), ет. 4 (четири), самостоятелният обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.514.264 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и четиринадесет, точка, двеста шестдесет и четири), с предназначение на самостоятелния обект: Ателие за творческа дейност, на едно ниво, което ателие е със застроена площ от 40.50 кв.м. (четиридесет цяло и петдесет стотни квадратни метра), което съгласно Инвестиционен проект част Архитектурна се състои от коридор, кабинет, приемна и баня с тоалетна, при граници: стълбище и коридор от три страни двор, и съседни самостоятелни обекти в сградата по кадастралната карта: На същия етаж: няма друг самостоятелен обект, под обекта: самостоятелен обект с идентификатор 68850.514.264.1.11 и самостоятелен обект с идентификатор 68850.514.264.1.10 и над обекта: няма друг самостоятелен обект, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, в което е построена сградата.

ЧСИ

Име: Гергана Димитрова Илчева
Служебен номер: 765
Телефон: 042 - 250113
E-mail: [email protected]
Адрес: Стара Загора, ул. Поп Минчо Кънчев №71
Окръжен съд: Окръжен съд Стара Загора
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Гергана Димитрова Илчева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3426
  • Продажба на МПС: 226
  • Продажба на имущество: 343