Тристаен апартамент

Начална цена: 90072.00 лв. Покажи в EUR

124 кв.м., СЛИВЕН
ул. "Верила" № 3, вх. В, ет. 1, ап. 1

Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
ЧСИ: Гергана Грозева Костова
Срок: от 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 27.08.2019 16:00
Публикувана на: 16.07.2019 09:58

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 67338.512.118.3.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и дванадесет точка сто и осемнадесет точка три точка едно/ по кадастралната карта на град Сливен, одобрена със Заповед № РД–18–31/19.04.2006г. на Агенция по кадастъра, с адрес: гр. Сливен, ул. "Верила" № 3 /три/, вх.В, ет.1 /едно/, апартамент № 1/едно/, попадащ в сграда № 3 /три/, построена в поземлен имот с идентификатор 67338.512.118 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и дванадесет точка сто и осемнадесет/ с предназначение на посочения самостоятелен обект: жилище, апартамент, с площ по документ: 124,10 кв.м. /сто двадесет и четири цяло и десет стотни квадратни метра/, брой нива: 1 /едно/, при съседи: на същия етаж: няма, под обекта: обекти с идф.№ 67338.512.118.3.9, обект с идф.№ 67338.512.118.3.8, обект с идф.№ 67338.512.118.3.7, обект с идф.№ 67338.512.118.3.11, обект с идф.№ 67338.512.118.3.10, над обекта: обект с идф.№ 67338.512.118.3.3 и обект с идф.№ 67338.512.118.3.4. Неразделна част от посочения самостоятелен обект са: 29,49 % /двадесет и девет цяло четиридесет и девет стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху дворното място, избено помещение № 1 /едно/, избено помещение № 6 /шест/, таванско помещение № 3 /три/ и складово помещение № 7/седем/. САМОСТОЯТЕЛНИЯТ ОБЕКТ ПО ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИ АКТОВЕ ПРЕДСТАВЛЯВА: АПАРТАМЕНТ №1 /едно/, находящ се в гр.Сливен, на улица "Верила" № 3 /три/, застроен върху 124,10 кв.м. /сто двадесет и четири цяло и десет стотни квадратни метра/, състоящ се от две спални, дневна кухня, баня, тоалетна и коридор, при граници: изток – разделителен зид, запад – разделителен зид и стълбище, север – външен зид и юг – външен зид, ЗАЕДНО с прилежащите му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 1 /едно/ с полезна площ от 8,40 кв.м. /осем цяло и четиридесет стотни квадратни метра/, при граници: изток – мазе № 2 /две/, запад – стълбище, север – външен зид и юг – коридор, ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 6 /шест/ с площ от 8,40 кв.м. /осем цяло и четиридесет стотни квадратни метра/, при граници: изток – мазе № 5 /пет/, запад разделителен зид, север – коридор, юг – външен зид, ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 3 /три/ с полезна площ от 36,08 кв.м. /тридесет и шест цяло и осем стотни квадратни метра/, при граници: изток – таванско помещение № 2 /две/, запад – разделителен зид, север – коридор, юг – външен зид, СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ НА ПАРТЕРА № 7 /седем/ с полезна площ от 9,87 кв.м. /девет цяло осемдесет и седем стотни квадратни метра/, при граници: изток – складово помещение № 8 /осем/, запад – стълбище, север – външен зид, юг – коридор, ЗАЕДНО с 29,49 % /двадесет и девет цяло четиридесет и девет стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и съответните идеалните части от отстъпеното право на строеж върху дворното място.

ЧСИ

Име: Гергана Грозева Костова
Служебен номер: 915
Телефон: 044 667 - 627
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Сливен, ул. Хаджи Димитър №16, ет. 1, офис 1
Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Гергана Грозева Костова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3408
  • Продажба на МПС: 201
  • Продажба на имущество: 279