Парцел

Начална цена: 7200.00 лв. Покажи в EUR

1096 кв.м., ТОПОЛОВГРАД
ДВОРНО МЯСТО с площ 1096 кв.м., представляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №936, в кв. 127 по плана на гр. Тополовград, ведно с всички подобрения в имота

Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
ЧСИ: Ирина Станева Христова
Срок: от 22.07.2019 до 22.08.2019
Обявяване на: 23.08.2019 15:00
Публикувана на: 16.07.2019 11:03

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВА О Б Я В Л Е Н И Е Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд,обявявам на заинтересованите,че съгл.чл.476 и сл. ГПК от 22.07.2019г.до 22.08.2019г. ще се проведе нова ПЪРВА публична продан след определяне на нова начална цена по изп. дело №.20168780401376, като в сградата на РС Тополовград на 23.08.2019 г в 15,00 ч. в зала на РС Тополовград ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижим имот с цел удовлетворяване вземането на „Хелиос Метал Център ООД и присъединени взискатели, а именно: ДВОРНО МЯСТО с площ 1096 кв.м., представляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №936, в кв. 127 по плана на гр. Тополовград, ведно с всички подобрения в имота, при граници на целия имот: от две страни улица, УПИ III – 935, имот № IV-937 -Цената,от която ще започне проданта,съгл.чл.485 ГПК е в размер на 7200 лв./седем хиляди и двеста лева/ Имотът е собственост на ТЕРК 2004 ЕООД, наложена възбрана в полза на взискателя от 10.04.2014 г., като преди същата има наложени възбрани от ТД на НАП от 07.02.2014 ., на Интерстрой – Калето от 14.11.2013 г., на ТД на НАП от 05.11.2013 г., на Интерстрой – калето от 02.05.2012 г. За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцелярията на ДСИ при РС-Тополовград, което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ. При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС. За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик. Проданта приключва в края на работния ден-22.08.2019г. -17,00ч. Гр.Ямбол, 16.07.2019г. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова

ЧСИ

Име: Ирина Станева Христова
Служебен номер: 878
Телефон: 046 - 623003
E-mail: [email protected]
Адрес: Ямбол, ул. ЖОРЖ ПАПАЗОВ 5, ЕТ. 3
Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Ирина Станева Христова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3408
  • Продажба на МПС: 201
  • Продажба на имущество: 279