Производствен имот

Начална цена: 317840.00 лв. Покажи в EUR

2695 кв.м., СЛИВЕН
кв. Речица

Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
ЧСИ: Гергана Грозева Костова
Срок: от 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 13.09.2019 16:00
Публикувана на: 16.07.2019 12:19

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 67338.845.74 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка осемстотин четиридесет и пет точка седемдесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД–18-31/19.04.2006г. на изп. директор на АК, последно изменение със Заповед КД–14-20-381/29.09.2010г. на началник на СГКК – Сливен, с адрес на имота: гр.Сливен, кв."Речица", с площ от 2 695,00 кв.м. /две хиляди шестстотин деветдесет и пет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор: 67338.845.57, номер по предходен план: 67338.845.57, със съседи: 67338.845.77, 67338.865.24, 67338.845.76, 67338.845.75, 67338.845.38, 67338.845.37, ВЕДНО с попадащите в него СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 67338.845.74.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка осемстотин четиридесет и пет точка седемдесет и четири точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със Заповед РД–18-31/19.04.2006г. на изп. директор на АК, с адрес: гр.Сливен, кв."Речица", сградата е разположена в поземлен имот с идф.№ 67338.845.74, със застроена площ 833,00 кв.м. /осемстотин тридесет и три квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, с предназначение: промишлена сграда, стар идентификатор: 67338.845.57.1, номер по предходен план: няма, и СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 67338.845.74.2 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка осемстотин четиридесет и пет точка седемдесет и четири точка две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД–18-31/19.04.2006г. на изп. директор на АК, с адрес: гр.Сливен, кв. "Речица", сградата е разположена в поземлени имоти с идф.№ 67338.845.74 и № 67338.845.76 и принадлежи към поземлен имот с идф.№ 67338.845.74, със застроена площ 48,00 кв.м. /четиридесет и осем квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, с предназначение: складова база, склад, стар идентификатор: 67338.845.57.2, номер по предходен план: няма.

ЧСИ

Име: Гергана Грозева Костова
Служебен номер: 915
Телефон: 044 667 - 627
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Сливен, ул. Хаджи Димитър №16, ет. 1, офис 1
Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Гергана Грозева Костова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3466
  • Продажба на МПС: 220
  • Продажба на имущество: 316