Парцел

Начална цена: 4320.00 лв. Покажи в EUR

4000 кв.м., Каспичан

Окръжен съд: Окръжен съд Шумен
ЧСИ: Даниела Жечева Златева
Срок: от 25.08.2019 до 25.09.2019
Обявяване на: 26.09.2019 09:10
Публикувана на: 31.07.2019 15:15

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

¼ ид.ч. от Поземлен имот № 26 „Г“ находящ се в кв. 117 по плана на гр. Каспичан, с площ от 4000 кв.м., при граници на поземления имот № 26, поземлен имот № 26 б, поземлен имот№ 26 в и път. А съгласно кадастралната карта: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 36587.502.1168 с площ 3981 кв.м. Трайно предназначение на територията: урбаницирана с начин на трайно ползване: ниско застрояване. По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД -18-57/01.10.2015 г. При съседи на имота: № 36587.502.1170, № 36587.502.1169, № 36587.16.27, № 36587.502.1167 и № 36587.502.26. А по констатации на място имотът е разположен в близост до път от гр. Каспичан за с. Енево на границата на урбанизираната територия на гр. Каспичан. До имотът няма път с трайна настилка. Имотът е не застроен, прераснал с треви и храсти, без ограда, без видимо изградени съоръжения на инженерна инфраструктура.

ЧСИ

Име: Даниела Жечева Златева
Служебен номер: 876
Телефон: 054 - 802125
E-mail: [email protected]
Адрес: Шумен, ул. Съединение 119А, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Шумен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Даниела Жечева Златева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3607
  • Продажба на МПС: 236
  • Продажба на имущество: 350