Парцел

Начална цена: 61340.00 лв. Покажи в EUR

626 кв.м., ДУПНИЦА
ул. "Аракчийски мост" № 50-А

Окръжен съд: Окръжен съд Кюстендил
ЧСИ: Елица Боянова Христова
Срок: от 20.08.2019 до 20.09.2019
Обявяване на: 24.09.2019 10:30
Публикувана на: 06.08.2019 14:40

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Поземлен имот с идентификатор 68789.610.94 (землище шестдесет и осем хиляди и седемстотин осемдесет девет, кадастрален район шестстотин и десет, поземлен имот деветдесет и четири) съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град Дупница, одобрена със заповед № 300-5-56/30.07.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-12317/25.09.2014г. на н-к на СГКК-Кюстендил, с площ на целия имот от 626. 00 (шестстотин двадесет и шест) квадратни метра, с административен адрес: гр. Дупница, улица "Аракчийски мост" № 50-А (петдесет тире буква "А"), с трайно предзназначение на територията "урбанизирана", с начин на трайно ползване на имота "Ниско застрояване до 10 (десет) метра", стар идентификатор - няма, номер по предходен план имот с планоснимачен номер 3760 (три хиляди и седемстотин и шестдесет), при граници и съседи на имота: поземлени имоти с № 68789.611.164, № 68789.610.95, № 68789.610.233 и № 68789.610.232

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Регулация

ЧСИ

Име: Елица Боянова Христова
Служебен номер: 743
Телефон: 078/55 43 44; 0 895 474 399
E-mail: [email protected]
Адрес: Кюстендил, ул. Полк. Стефан Манов No7, ет.3, офиси 9, 10
Окръжен съд: Окръжен съд Кюстендил
Уеб сайт: http://www.elitsa-hristova.com
Виж всички активни обяви за имоти на Елица Боянова Христова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3514
  • Продажба на МПС: 233
  • Продажба на имущество: 342