Къща

Начална цена: 61517.00 лв. Покажи в EUR

313 кв.м., КЮСТЕНДИЛ
ул. „Колуша“ № 17

Окръжен съд: Окръжен съд Кюстендил
ЧСИ: Елица Боянова Христова
Срок: от 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 27.09.2019 09:20
Публикувана на: 06.08.2019 15:02

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Урегулиран поземлен имот XVIII-3412,4710 (осемнадесети, отреден за имоти планоснимачни номера три хиляди четиристотин и дванадесети и четири хиляди седемстотин и десет) в кв. 274 "а" (двеста седемдесет и четвърти, буква“а“) по плана на гр. Кюстендил, с площ от 535,00 (петстотин тридесет и пет) кв.м., ведно с построената в имота двуетажна масивна жилищна сграда, със застроена площ от 133,80 (сто тридесет и три цяло и осемдесет стотни) квадратни метра и РЗП от 312,60 кв.м.(триста и дванадесет цяла и шестедесет стотни квадратни метра), състояща се от от приземен етаж с гаражи, първи етаж, състоящ се от входно антре, столова с дневна и кухня, кабинет, килер, тоалетна и тераса и втори етаж, състоящ се от коридор с четири спални, две бани с тоалетни, дрешник и две тераси, при граници и съседи на УПИ: ул. "Колуша", и УПИ № № XIX-4713, XXXI-4713, XXII-4712, улица с о.т. 1599-1598 и XVII-4714, всички в кв. 247А по плана на гр. Кюстендил, а по кадастралната карта на гр. Кюстендил, описаният невижим имот представлява: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 41112.504.1674 (землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район петстотин и четири, поземлен имот хиляда шестстотин седемдесет и четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед № РД-18-96/28.10.2008 г.на Изп.директор на АГКК, посл.изм.със заповед КД-14-10-191/14.05.2013 г. на Началник на СГКК Кюстендил, с адрес на поземления имот: гр. Кюстендил, ул. „Колуша“ № 17, с площ от 606,00 (шестстотин и шест) квадратни метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване, стар идентификатор: няма, номер на предходен план: 1685, квартал 247, парцел XVIII, съседи: 41112.504.2089, 41112.504.2090, 41112.504.1680, 41112.504.1679, 41112.504.1675, 41112.504.1722 и 41112.504.1673

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Регулация

ЧСИ

Име: Елица Боянова Христова
Служебен номер: 743
Телефон: 078/55 43 44; 0 895 474 399
E-mail: [email protected]
Адрес: Кюстендил, ул. Полк. Стефан Манов No7, ет.3, офиси 9, 10
Окръжен съд: Окръжен съд Кюстендил
Уеб сайт: http://www.elitsa-hristova.com
Виж всички активни обяви за имоти на Елица Боянова Христова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3569
  • Продажба на МПС: 208
  • Продажба на имущество: 335