Земеделска земя

Начална цена: 33500.00 лв. Покажи в EUR

21249 кв.м., Победа

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Виктория Енчева Рогова
Срок: от 18.09.2019 до 18.10.2019
Обявяване на: 21.10.2019 09:00
Публикувана на: 07.08.2019 13:52

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА с площ от 21249.00 кв. м. /двадесет и една хиляди двеста четиридесет и девет кв.м./, трета категория на земята при неполивни условия, представляващ имот с № 013040, обособен в парцел 40 /четиридесети/ от масив 13 /тринадесети/ по КВС на село ПОБЕДА, с ЕКАТТЕ 21083, общ. Добричка, обл. Добрич, в местността „КОВАЛЛЪКСЪРТ", при граници и съседи-имоти с номера: № 000082-Полски път на Община Добричка, № 013072-нива на Иван Колев Тодоров, № 013012-нива на Божко Цонев Георгиев и № 000081-Полски път на Община Добричка, образуван от имот № 013013

ЧСИ

Име: Виктория Енчева Рогова
Служебен номер: 736
Телефон: 058 - 605494
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Д-р Иван Пенаков №9, ет.2, офис 5
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Виктория Енчева Рогова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3615
  • Продажба на МПС: 213
  • Продажба на имущество: 335