Гараж

Начална цена: 16797.00 лв. Покажи в EUR

19 кв.м., СОФИЯ
ж.к. „Младост-4“, бул. „Александър Малинов“, бл. 425-А

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Георги Съйков Дичев
Срок: от 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 17.10.2019 09:00
Публикувана на: 08.08.2019 09:03

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Недвижим имот , находящ се в гр. София, Столична община, район Младост, ж.к. „Младост“ бл. 425 А, ет. -1, гараж № 9, изграден в група „В“, в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I-3673,2030 /първи, отреден за имот и с планоснимачни номера три хиляди шестстотин седемдесет и три, две хиляди и тридесет от квартал 29а /двадесет и девет „а“/ по плана на гр. София, местност "бул. "Ал. Малинов", целият с площ по скица от 10 625 /десет хиляди шестстотин двадесет и пет/ кв.м., при съседи: от четири страни улици, а именно: в секция “Б-В” Вход „В": ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ №9 с идентификатор 68134.4089.565.7.211 - находящ се на сутеренен етаж на кота -2,80, със застроена площ 19,28 (деветнадесет цяло двадесет и осем стотни) кв.м, с 2,45 % идеални част и от общите части на подземните гаражи и правото на строеж или 14,60 (четиринадесет цяло и шестдесет стотни) кв.м. при съседи: подземен гараж № 10, подземна улица, стълбище, коридор, мазе № 14 и мазе № 17, а по кадастрална схема: на същия етаж: 68134.4089.565.7.210, под обекта: няма, над обекта: няма.

ЧСИ

Име: Георги Съйков Дичев
Служебен номер: 781
Телефон: 02 - 9894418; 02 986 44 18
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. Странджа №4, ет.2, ап.2
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.georgidichev.com
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Съйков Дичев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3738
  • Продажба на МПС: 240
  • Продажба на имущество: 298