Земеделска земя

Начална цена: 4244.40 лв. Покажи в EUR

6000 кв.м., Колю Мариново

Окръжен съд: Окръжен съд Стара Загора
ЧСИ: Маргарита Любомирова Димитрова
Срок: от 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 27.09.2019 09:00
Публикувана на: 08.08.2019 15:52

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 38100.82.30, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-367/07.02.2018 г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: НИВА, с площ от 6000 кв.м, находящ се в село Колю Мариново, община Братя Даскалови, област Стара Загора, местност Дюза, категория на земята при неполивни условия: девета, при съседи: 38100.82.31, 38100.82.34, 38100.82.33, 38100.82.78, 38100.82.29.

ЧСИ

Име: Маргарита Любомирова Димитрова
Служебен номер: 865
Телефон: 042 – 624399; 0 895 662 554
E-mail: [email protected]
Адрес: Стара Загора, ул. Генерал Столетов №52, ет.1, офис 1
Окръжен съд: Окръжен съд Стара Загора
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Маргарита Любомирова Димитрова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3562
  • Продажба на МПС: 231
  • Продажба на имущество: 351