Магазин

Начална цена: 17452.00 лв. Покажи в EUR

34 кв.м., БУРГАС
гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник" бл.174

Окръжен съд: Окръжен съд Бургас
ЧСИ: Ивелина Борисова Божилова
Срок: от 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 13.09.2019 09:30
Публикувана на: 09.08.2019 09:39

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1
Сканирано обявление 2

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в СГРАДА с идентификатор № 07079.653.298.1.49 /нула, седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин петдесет и три, точка, двеста деветдесет и осем, точка, едно, точка, четиридесет и девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас, одобрена със Заповед РД-18-9/30.01.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-02-512/16.05.2009г. със застроена площ от 33.77 кв.м. /тридесет и три цяло седемдесет и седем квадратни метра/, с адрес на имота: гр.Бургас, п.к. 8000, ж.к.”Меден Рудник”, бл.174, вх.А, ет.0, обект М7, с предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта: 1, прилежащи части: 0.470% от общите части на сградата, при съседни обекти в сградата: на същия етаж 07079.653.298.1.48, 07079.653.298.1.47, 07079.653.298.1.46, 07079.653.298.1.50; под обекта: 07079.653.298.1.40, над обекта: 07079.653.298.1.3, 07079.653.298.1.2, 07079.653.298.1.1, 07079.653.298.1.4, който имот попада в СГРАДА № 1 с идентификатор № 07079.653.298.1 /нула, седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин петдесет и три, точка, двеста деветдесет и осем, точка, едно/, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 07079.653.298 /нула, седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин петдесет и три, точка, двеста деветдесет и осем/

ЧСИ

Име: Ивелина Борисова Божилова
Служебен номер: 800
Телефон: 056 – 820080; 0 889 - 441 017
E-mail: [email protected]
Адрес: Бургас, ул. Иван Шишман No4, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Бургас
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Ивелина Борисова Божилова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3408
  • Продажба на МПС: 201
  • Продажба на имущество: 279