Парцел

Начална цена: 382505.00 лв. Покажи в EUR

1732 кв.м., ВАРНА
м-т Салтанат 81

Окръжен съд: Окръжен съд Варна
ЧСИ: Надежда Денчева Георгиева
Срок: от 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 13.09.2019 09:00
Публикувана на: 09.08.2019 18:27

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10135.536.432 /едно, нула, едно, три, пет, точка, пет, три, шест, точка, четири, три, две/ по кадастралната катра и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-18/04.03.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-03-105/16.05.2005г. на Началника на СГКК-Варна, с адрес: гр. Варна, п.к. 9000, Приморски парк, местност „Салтанат” №81 /осемдесет и едно/, с площ от 1732 /хиляда седемсторин тридесет и два/ кв. м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Обществен селищен парк, градина, при граници по кадастрална скица: поземлени имоти с идентификатори №№10135.536.433, 10135.536.493, 10135.536.151, 10135.536.596, 10135.536.431, номер по предходен план 10135.536.41 /едно, нула, едно, пет, три, точка, пет, три, шест, точка, четири, едно/. НАЧАЛНАТА ЦЕНА ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ ПРОДАНТА НА ОПИСАНИЯ НЕДВИЖИМ ИМОТ Е В РАЗМЕР НА 382 505 /триста осемдесет и две хиляди петстотин и пет лева/

ЧСИ

Име: Надежда Денчева Георгиева
Служебен номер: 807
Телефон: 052 616900
E-mail: [email protected]
Адрес: Варна, ул. Драган Цанков No14, ет.1, ап.3
Окръжен съд: Окръжен съд Варна
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Надежда Денчева Георгиева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3416
  • Продажба на МПС: 226
  • Продажба на имущество: 373