Земеделска земя

Начална цена: 3780.00 лв. Покажи в EUR

2501 кв.м., Орляк

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 20.08.2019 до 20.09.2019
Обявяване на: 23.09.2019 10:00
Публикувана на: 12.08.2019 08:42

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

2/4 ид. ч. от недвижим имот с начин на трайно ползване – НИВА с площ от 5001 кв.м. (пет хиляди и една стотна квадратни метра) , втора категория, находящ се в землището на село Орляк, местност “ЗАД САЛМАНАРМАХЛЕ”, община Тервел, област Добрич, представляващ имот с идентификатор №53953.36.11 (пет, три, девет, пет, три, точка, три, шест, точка, едно, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Орляк, община Тервел, област Добрич, одобрени със Заповед № РД-18-1429/06.08.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи имоти с идентификатори: №53953.36.10, №53953.36.32, №53953.36.31, №53953.36.12 и №53953.36.182 Описание: поземленият имот е разположен нa равен терен, с правилна правоъгълна форма, издължен в посока север/юг, среденза парцела с достъп от север по полски път, гранични с обработваема земя. За имота има сключен договор за аренда, според който целият дрок на договорът е за 10 стопански години, считано от 01.10.2016 г. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Тервел: - възбрана №104, том 1, книга ВЪЗБРАНИ, дв.вх.рег.№1844/27.09.2018 г. - договор за аренда №278, том 3, книга ВПИСВАНИЯ, дв.вх.рег.№2496/25.11.2016 г. за срок от 10 стопански години, считано от 01.10.2016 г.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3562
  • Продажба на МПС: 231
  • Продажба на имущество: 351