Земеделска земя

Начална цена: 34.56 лв. Покажи в EUR

1285 кв.м., Голям извор
местност " Дълга ливада "

Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
ЧСИ: Велислав Любомиров Петров
Срок: от 17.08.2019 до 17.09.2019
Обявяване на: 18.09.2019 14:00
Публикувана на: 12.08.2019 15:19

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

6. 1/6 /една шеста/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 1.285 дка /един декар двеста осемдесет и пет квадратни метра/ - заснет по КВС на с. Голям извор, общ. Тетевен, обл. Ловеч, представляващ имот № 042059 /нула, четири, две, нула, пет, девет/, с начин на трайно ползване: използв. ливада, в местността „ДЪЛГА ЛИВАДА“, девета категория на земята, при граници и съседи: имоти с № 042069 – използв. ливада на Община Тетевен – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; 042056 – използв. ливада на наследници на Съйко Георгиев Йотов; 042058 – използв. ливада на наследници на Васил Йотов Василев Велков; 042060 – използв. ливада на наследници на Йото Съйков Йотов;
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 994/17

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората – Светла Тончева, тел. 0876 269 165,
email: [email protected]

ЧСИ

Име: Велислав Любомиров Петров
Служебен номер: 879
Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Ловеч, бул. "България" № 5, ет. 2
Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
Уеб сайт: http://www.velislavpetrov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Велислав Любомиров Петров

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3264
  • Продажба на МПС: 214
  • Продажба на имущество: 313