Земеделска земя

Начална цена: 18.00 лв. Покажи в EUR

653 кв.м., Голям извор
местност " Райнов път "

Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
ЧСИ: Велислав Любомиров Петров
Срок: от 17.08.2019 до 17.09.2019
Обявяване на: 18.09.2019 14:00
Публикувана на: 12.08.2019 15:31

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/6 /една шеста/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 0.653 дка / нула декара шестстотин петдесет и три квадратни метра/ - заснет по по КВС на с. Голям извор, общ. Тетевен, обл. Ловеч, представляващ имот № 043093 /нула, четири, три, нула, девет, три/, с начин на трайно ползване: използв. ливада, в местността „РАЙНОВ ПЪТ“, осма категория на земята, при граници и съседи: имоти с № 043095 – използв. ливада на наследници на Йото Георгиев Йотов – Кулин; 043094 – използв. ливада на наследници на Съйко Георгиев Йотов; 043092 – използв. ливада на Община Тетевен – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; 043103 – използв. ливада на Борис Петров Христов; 043104 – използв. ливада на Община Тетевен – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ;
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 994/17

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората – Светла Тончева, тел. 0876 269 165,
email: [email protected]

ЧСИ

Име: Велислав Любомиров Петров
Служебен номер: 879
Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Ловеч, бул. "България" № 5, ет. 2
Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
Уеб сайт: http://www.velislavpetrov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Велислав Любомиров Петров

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3264
  • Продажба на МПС: 214
  • Продажба на имущество: 313