Търговски имот

Начална цена: 2592.00 лв. Покажи в EUR

9 кв.м., РУСЕ
862-18- ул. Тодор Икономов, ет. 1

Окръжен съд: Окръжен съд Русе
ЧСИ: Венцислав Йорданов Маринов
Срок: от 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 11.10.2019 10:00
Публикувана на: 13.08.2019 12:28

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

   ½ ид.ч. /една втора идеална част/ от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.6.143.2.23 /шест три четири две седем точка шест точка едно четири три точка две точка две три/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/15.12.2007г./15.12.2007г. На Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Чародейка – Г – ЮГ, ул. Тодор Икономов ет. 1 /едно/, обект 23 /двадесет и три/. Самостоятелният обект се намира в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.6.143 /шест три четири две седем точка шест точка едно четири три/. Предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: няма данни, стар идентификатор: няма; ведно с прилежащи части. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.6.143.2.22; под обекта: няма; над обекта: няма, съгласно кадастрална карта, а според постановление за възлагане – ½ ид.ч. /една втора идеална част/ от ОБЕКТ 23 /двадесет и три/, разположен на партерния егаж в едноетажна сграда с лека смесена конструкция в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, кв.. Чародейка – Г – ЮГ, представляваща Кооперативен пазар; с площ 9.26 кв.м. /девет квадратни метра и двадесет и шест квадратни дециметра/, а при измерване на място е с площ 9.43 кв.м. /девет квадратни метра и четиридесет и три квадратни дециметра/, ведно със съответните му идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.6.143.2.22; под обекта: няма; над обекта: няма.   ЦЕНА: 2 592.00 лв. Вписана Възбрана в полза на Община Русе - отдел МДТ. Определям всеки понеделник и сряда от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.

ЧСИ

Име: Венцислав Йорданов Маринов
Служебен номер: 833
Телефон: 082 - 822699
E-mail: [email protected]
Адрес: Русе, ул. Александровска 17
Окръжен съд: Окръжен съд Русе
Уеб сайт: http://www.csimarinov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Венцислав Йорданов Маринов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3568
  • Продажба на МПС: 208
  • Продажба на имущество: 335