Земеделска земя

Начална цена: 8964.00 лв. Покажи в EUR

6077 кв.м., Балик

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 01.10.2019 10:00
Публикувана на: 14.08.2019 07:57

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

- 1/2 ид. ч. от недвижим имот с начин на трайно ползване – НИВА с площ от 12156 кв.м. (дванадесет хиляди сто петдесет и шест квадратни метра), четвърта категория, находящ се в землището на село Балик, местност “КОРУГЬОЖИК”, община Тервел, област Добрич, представляващ имот с идентификатор №02405.9.20 (нула, две, четири, нула, пет, точка, девет, точка, две, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Балик, община Тервел, област Добрич, одобрени със Заповед №РД-18-1343/25.07.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, номер по предходен план 009020, при граници и съседи имоти с идентификатори: №02405.9.42, №02405.9.21, №02405.25.128, №02405.9.19 Описание: поземленият имот е разположен на равен терен, с правилна правоъгълна форма, среден за парцела, граничи с обработваема земя, обработва се, стопансива се. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Тервел: - възбрана №4, том 1, книга ВЪЗБРАНИ, дв.вх.рег.№49/16.01.2018 г.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3568
  • Продажба на МПС: 208
  • Продажба на имущество: 335