Къща

Начална цена: 8975.15 лв. Покажи в EUR

59 кв.м., ПЕРНИК
гр. Перник, кв. Караманица №72 -А

Окръжен съд: Окръжен съд Перник
ЧСИ: Соня Георгиева Димитрова
Срок: от 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 27.09.2019 09:00
Публикувана на: 16.08.2019 12:13

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55871.510.166 /пет, пет, осем, седем, едно, точка, пет, едно, нула, точка, едно, шест, шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18-91 от 13.10.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, съгласно схема № 15-954576-21.12.2018 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Перник, находящ се в гр. Перник, кв. Караманица, №72-а /седемдесет и две А/, с площ от 287.00 кв. м. /двеста осемдесет и седем квадратни метра/, с номер по предходен план: 8338 /осем хиляди триста тридесет и осем/, при граници /съседи/: обект с идентификатор 55871.510.170 /пет, пет, осем, седем, едно, точка, пет, едно, нула, точка, едно, седем, нула/, обект с идентификатор 55871.510.167 /пет, пет, осем, седем, едно, точка, пет, едно, нула, точка, едно, шест, седем/, обект с идентификатор 55871.510.153 /пет, пет, осем, седем, едно, точка, пет, едно, нула, точка, едно, пет, три/, обект с идентификатор 55871.510.154 /пет, пет, осем, седем, едно, точка, пет, едно, нула, точка, едно, пет, четири/, обект с идентификатор 55871.510.165 /пет, пет, осем, седем, едно, точка, пет, едно, нула, точка, едно, шест, пет/, ведно с построената в този поземлен имот: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 55871.510.166.1 /пет, пет, осем, седем, едно, точка, пет, едно, нула, точка, едно, шест, шест, точка, едно/, със застроена площ 59 кв. м. /петдесет и девет квадратни метра/, брой етажи на сградата: 1 /един/.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване

ЧСИ

Име: Соня Георгиева Димитрова
Служебен номер: 752
Телефон: 076 - 602347
E-mail: [email protected]
Адрес: Перник, ул. Райко Даскалов, бл.6, офис №2
Окръжен съд: Окръжен съд Перник
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Соня Георгиева Димитрова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3504
  • Продажба на МПС: 233
  • Продажба на имущество: 342