Многостаен апартамент

Начална цена: 270000.00 лв. Покажи в EUR

80 кв.м., СОФИЯ
гр. София , ул. ”Георги С. Раковски” № 122

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Милен Иванов Бъзински
Срок: от 25.08.2019 до 25.09.2019
Обявяване на: 26.09.2019 11:00
Публикувана на: 16.08.2019 14:47

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

АПАРТАМЕНТ № 4 /четири/, във вход Б, на II /втори/ надпартерен етаж, находящ се в гр. София, ул. ”Георги С. Раковски” № 122 с изложение към ул: „Хан Крум", със застроена площ 80.49 /осемдесет цяло и четиридесет и девет стотни/ кв. м., състоящ от три стаи, хол, кухня, антре, баня с тоалетна, при граници и съседи: улица „Хан Крум", Поликсена Стамболова, празно място, Лиляна Митова, заедно с избено помещение с площ 5.25 /пет цяло двадесет и пет стотни/ кв.м при граници и съседи: тоалетна, Коста Стамболов, коридор, Радка Г. Арнаудова заедно с таванско помещение с площ 6.80 /шест цяло и осемдесет стотни/ кв. м., при граници и съседи: Георги Занков, коридор, сушилня, празно място, заедно с 3000/92850 /три хиляди върху деветдесет и две хиляди,осемстотин и петдесет стохилядни/ идеални части от общите части на сградата и от урегулирания поземлен имот /УПИ/, на който е построена сградата, №II-4 /втори, отреден за имот с планоснимачен номер четири/, в квартал № 407 /четиристотин и седем/, по устройствения план на София, местност „Центъра" с площ по нотариален акт 602.28 (шестстотин и две цяло и двадесет и осем стотни) кв, м., а по скица 609.96 /шестстотин и девет цяло и деветдесет и шест стотни/ кв.м., при граници: улица „Георги С. Раковски", улица „Хан Крум", УПИ III -5 /трети, отреден за имот с планоснимачен номер пет/ , УПИ VIII-2 /осми, отреден за имот с планоснимачен номер две/ и УПИ I-3 /първи, отреден за-имот с планоснимачен номер три/, а съгласно кадастрална карта и кадастралните регистри: сaмостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.102.86.1.18, находящ се в гр. София, общ. Столична, обл. София (столица), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-33/15.06.2010 г./15.06.2010 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. София, район Средец, ул. „Георги С. Раковски“ № 122, вх. Б, ет. 2. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.102.86, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 80.49 кв.м, прилежащи части: избено помещение от 5.25 кв.м., таванско помещение от 6.80 кв.м., 3000/92850 ид. ч. от общ. ч. на сгр., ниво: 1. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68134.102.86.1.17, под обекта: 68134.102.86.1.16, над обекта: 68134.102.86.1.20.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.

Повече информация и снимки на www.MilenBazinski.com
Лице за контакт в кантората - Ивелина Събева, тел. 089 44 820 43,
email: [email protected]

ЧСИ

Име: Милен Иванов Бъзински
Служебен номер: 838
Телефон: 02 439 76 20, 02 9 888 037
E-mail: [email protected]
Адрес: София, бул. Витоша № 10, eт.1
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.milenbazinski.com
Виж всички активни обяви за имоти на Милен Иванов Бъзински

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3535
  • Продажба на МПС: 234
  • Продажба на имущество: 335