Други

Начална цена: 37440.00 лв. Покажи в EUR

13000 кв.м., Пиргово
ИД 116/2015, местност Горненски рът

Окръжен съд: Окръжен съд Русе
ЧСИ: Цветанка Стойчева Георгиева
Срок: от 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 27.09.2019 00:00
Публикувана на: 22.08.2019 09:18

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

86.3 % ид.ч. от ЛЕТИЩЕ, включващо САМОЛЕТНА ПИСТА с бетоново покритие с инв.№ 2129/две хиляди сто двадесет и девет/ с площ 13000/тринадесет хиляди/кв.м., ТОРОВА ПЛОЩАДКА с бетоново покритие с инв.№ 2139/две хиляди сто тридесет и девет/ с площ 8000/осем хиляди/кв.м., МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА СДОВ с площ 720 /седемстотин и двадесет/кв.м., представляваща Склад за препарати с инв. № 1268/хиляда двеста шестдесет и осем/, и БЕНЗИНОВ СКЛАД с инв.№ 1272/хиляда двеста седемдесет и две/, построен в държавен имот представляващ имот № 000825/осемстотин двадесет и пет/, в местност „Горненски рът“, в землището на село Пиргово с ЕКАТТЕ 56397, общ.Иваново, обл.Русе, който обект е изграден въху държавна земя, целият с с площ 103.581/сто и три цяло петстотин осемдесет и една хилядни/дка, при граници и съседи за имота: имот № 000824/осемстотин двадесет и четири/, имот № 000547/петстотин четиридесет и седем/, имот № 824038/осем две четири нула три осем/, имот № 824039/осем две четири нула три девет/, имот № 000694/шестстотин деветдесет и четири/, имот № 000783/седемстотин осемдесет и три/./Върху имота има вписан договор за наем, в СВ – Русе, с акт № 260, том 8, вх. Рег. № 11856 от 19.09.2012г., за срок от 10г./

ЧСИ

Име: Цветанка Стойчева Георгиева
Служебен номер: 760
Телефон: 082 - 838040
E-mail: [email protected]
Адрес: Русе, ул. Хан Крум № 2
Окръжен съд: Окръжен съд Русе
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Цветанка Стойчева Георгиева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3607
  • Продажба на МПС: 236
  • Продажба на имущество: 350