Етаж от къща

Начална цена: 9225.00 лв. Покажи в EUR

32 кв.м., ЕЛЕНА
ул."Оборище" № 26

Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
ЧСИ: Виктор Георгиев Георгиев
Срок: от 23.08.2019 до 24.09.2019
Обявяване на: 25.09.2019 08:30
Публикувана на: 22.08.2019 10:50

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, от 23.08.2019 г. до 24.09.2019 г. с обявяване на 25.09.2019 г. ще бъде проведена публична продан за удовлетворяване на вземането на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД по реда на ГПК чл. 487 – 501 на: НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр. Елена, община Елена, област Великотърновска, улица „Оборище“ № 26 (двадесет и шест), представляващ: от първи приземен етаж от Двуетажна жилищна сграда – обособен самостоятелен обект, състоящ се от: юг – югозападната стая, коридор, килер, санитарен възел, западна част от тераса; от втори полувкопан приземен етаж – Избено помещение № 2(две) със застроена площ 8.20 кв. м. (осем квадратни метра и двадесет квадратни дециметра), при граници на избеното помещение: коридор, изба – укритие, двор и избено помещение № 1 (едно); заедно с ½ ид. Част (една втора идеална част) от площта на стълбището и коридора към нея; заедно с 1/6 ид. ч. (една шеста идеална част) от общите части на цялата жилищна сграда и 80/410 ид. ч. (осемдесет върху четиристотин и десет идеални части) от отстъпеното право на строеж върху държавно дворно място, цялото от 410 кв. м. (четиристотин и десет квадратни метра), съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XXIII – 177 (римско двадесет и три тире арабско сто седемдесет и седем), в квартал 92 (деветдесет и две) по плана на град Елена, при граници на целия УПИ: от две страни улица, УПИ I – 192 ( римско едно тире арабско сто деведесет и две) и УПИ XXII – 177 (римско двадесет и две тире арабско сто седемдесет и седем), за удовлетворяване вземането на „Уникредит Булбанк“ АД; СОБСТВЕНИЦИ: Ивайло Кънчев Иванов и Наталия Иванова Иванова. ИПОТЕКИ и други тежести за имотите : Договорна ипотека от 21.05.2008 г. в полза на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД в размер на 20 000 лв.,подновена на 25.04.2018 г, както и възбрана от 12.11.2013 г. в полза на взискателя по делото; възбрана в полза на трето лице от 15.05.2014г.; НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 9 225 лв. (девет хиляди двеста двадесет и пет лева).

ЧСИ

Име: Виктор Георгиев Георгиев
Служебен номер: 725
Телефон: 062 - 650 629
E-mail: [email protected]
Адрес: Велико Търново, ул. Васил Левски No3, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
Уеб сайт: http://www.bailiff-bg.com
Виж всички активни обяви за имоти на Виктор Георгиев Георгиев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3568
  • Продажба на МПС: 208
  • Продажба на имущество: 335