Двустаен апартамент

Начална цена: 74700.00 лв. Покажи в EUR

76 кв.м., РУСЕ
421-18 , кв. Възраждане, ул. Тулча 6, вх. 6, ет. 7, ап. 17

Окръжен съд: Окръжен съд Русе
ЧСИ: Венцислав Йорданов Маринов
Срок: от 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 18.10.2019 10:00
Публикувана на: 22.08.2019 10:57

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.1.225.3.131 /шест три четири две седем точка едно точка две две пет точка три точка едно три едно/, с адрес гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, кв. Възраждане, ул. Тулча № 6 /шест/, вх. 6 /шест/, ет. 7 /седем/, ап. 17 /седемнадесет/, а съгласно учредена законна ипотека представляващ АПАРАТАМЕНТ № 17 /седемнадесет/, на седмия етаж, във вход „Е“ /буква „Е“/ на жилищен блок „Добруджа“, ж.к. Възраждане – изток, в гр. Русе, с административен адрес ул. Тулча № 6 /шест/, състоящ се от стая, дневна, кухня, столова. Самостоятелният обект се намира в сграда № 3 /три/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.1.225 /шест три четири две седем точка едно точка две две пет/. Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ 75.69 кв.м. /седемдесет и пет квадратни метра и шестдесет и девет квадратни дециметра/, ведно с прилежащите части: Изба № 6 /шест/, с площ съгласно удостоверение за декларирани данни - 4 кв.м. /четири квадратни метра/, при граници и съседи на избеното помещение съгласно учредена законна ипотека: на изток – коридор, на запад – изби от вход „Ж“, на север – изба № 5 на Венцислав Пенев Ламбев и на юг – двор, и с 0,845 % ид.ч. /нула цяло осемстотин четиридесет и пет хилядни процента идеални части/ от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху терена. Стар идентификатор: няма. Съседни самостоятелни обекти в сградата съгласно кадастрална карта: на същия етаж: 63427.1.225.3.132, 63427.1.225.3.110; под обекта: 63427.1.225.3.128; над обекта: 63427.1.225.3.134, а съгласно учредена законна ипотека при граници и съседи: на изток – ул. Тулча, на запад – двор и стълбище, на север – апартамент № 16 на Петър Димов Хараламбев, на юг – апаратамент № 18 на наследници на Иван Йорданов Кондев.   ЦЕНА: 74 700.00 лв. вписана Законна ипотека и учредена Договорна ипотека в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, ,вписана Възбрана в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД по отношение на целия имот, както и вписани възбрани по партида на съсобственика ВЕНЦИСЛАВА СИДЕРОВА ГОРАНОВА, в полза на ОБЩИНА СВИЩОВ и "БУЛМАРКЕТ ДМ" OOД Определям всеки понеделник и сряда от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.

ЧСИ

Име: Венцислав Йорданов Маринов
Служебен номер: 833
Телефон: 082 - 822699
E-mail: [email protected]
Адрес: Русе, ул. Александровска 17
Окръжен съд: Окръжен съд Русе
Уеб сайт: http://www.csimarinov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Венцислав Йорданов Маринов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3544
  • Продажба на МПС: 231
  • Продажба на имущество: 351