Парцел

Начална цена: 880.00 лв. Покажи в EUR

925 кв.м., Батишница
395-16 -ул. Георги Димитров 60

Окръжен съд: Окръжен съд Русе
ЧСИ: Венцислав Йорданов Маринов
Срок: от 02.09.2019 до 02.10.2019
Обявяване на: 03.10.2019 10:00
Публикувана на: 22.08.2019 11:11

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

 ДВОРНО МЯСТО с площ 925 кв.м. /деветстотин двадесет и пет квадратни метра/, находящо се в с. Батишница, общ. Две могили, обл. Русе, представляващо парцел II- 475 /две римско тире четири седем пет арабско/, в кв. 35 /тридесет и пет/ по плана на селото, одобрен от 1964г., с административен адрес: с.Батишница, ул. Георги Димитров № 60 /шестдесет/, при граници на имота: УПИ I-474, III – 476, улица, от една страна - без граница /извън регулация/, ВЕДНО с построените в имота сгради.   НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 880.00 лв. Вписани възбрани в полза на „Топлофикация Русе“ ЕАД. Определям всеки понеделник и сряда от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.

ЧСИ

Име: Венцислав Йорданов Маринов
Служебен номер: 833
Телефон: 082 - 822699
E-mail: [email protected]
Адрес: Русе, ул. Александровска 17
Окръжен съд: Окръжен съд Русе
Уеб сайт: http://www.csimarinov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Венцислав Йорданов Маринов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3544
  • Продажба на МПС: 231
  • Продажба на имущество: 351