Тристаен апартамент

Начална цена: 23800.00 лв. Покажи в EUR

70 кв.м., СТАРА ЗАГОРА

Окръжен съд: Окръжен съд Стара Загора
ЧСИ: Румяна Бончева Манджурова
Срок: от 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 27.09.2019 10:30
Публикувана на: 22.08.2019 15:01

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

5/8 / пет осми / идеални части от Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 68850.506.5201.3.4 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет точка петстотин и шест точка пет хиляди двеста и едно точка три точка четири) административен адрес гр.Стара Загора, кв.” Три чучура” бл. 57 ет.2 ап.4 с предназначение: жилище,апартамент, на едно ниво, със съседни самостоятелни обекти в сградата /по приложена кадастрална схема/ : на същия етаж :обект № 68850.506.5201.3.5 , под обекта : обект № 68850.506.5201.3.1 и над обекта:обект: № 68850.506.5201.3.7 , заедно с прилежащото му: избено помещение № 62 (шестдесет и две) ,с полезна площ от 6,06 кв. (шест цяло и шест стотни квадратни метра) , с граници и съседи /по документ за собственост / : от изток стълбище , от запад коридор , от север двор и от юг обща част , ЗАЕДНО с 1,635 % /едно цяло, шестстотин тридесет и пет хилядни процента/ идеални части от общите части на сграда № 3 (три) , както ЗАЕДНО със съответния процент идеални части от правото на строеж върху дворното място, в което е построена сградата, представляващо поземлен имот с идентификатор № 68850.5506.5201 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет точка петстотин шест точка пет хиляди двеста и едно) , по кадастралната карта и кадатсралните регистри на гр.Стара Загора , одобрени със Заповед № РД 18 1 , от 07.01.2008г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия,картография и кадастър

ЧСИ

Име: Румяна Бончева Манджурова
Служебен номер: 868
Телефон: 0431 - 64359
E-mail: [email protected]
Адрес: Казанлък, ул. Славянска" 6 ет.1 оф.3
Окръжен съд: Окръжен съд Стара Загора
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Румяна Бончева Манджурова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3615
  • Продажба на МПС: 213
  • Продажба на имущество: 335