Къща

Начална цена: 16600.00 лв. Покажи в EUR

60 кв.м., Победа

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 11.10.2019 08:30
Публикувана на: 23.08.2019 10:05

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

½ ид.ч. (една втора идеални части) от недвижим имот, находящ се в село Победа, община Добрич, област Добрич, представляващ дворно място с площ от 1200 кв.м. (хиляда и двеста квадратни метра), представляващо УПИ ХІ-183 (единадесети за планоснимачен номер сто и три) в квартал 23 (двадесет и три) по плана на с. Победа, при граници и съседи съгласно акт за собственост: север – УПИ VІІІ-182, изток – УПИ ІХ-185 и УПИ Х-187, юг – път, запад – УПИ ХІІ-187, ведно с ½ ид.ч. (една втора идеални части) от построената в това дворно място ДВУЕТАЖНА масивна ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 120 кв.м. (сто и двадесет квадратни метра). Имотът е придобит по силата на нотариален акт за дарение на недвижим иомт № 16, том ХХХІІ, дело 9442/1997г., вх. Рег. № 14824/08.12.1997г. По описа на СВ Добрич, съгласно който дарителят запазва право на ползване. Описание: Имотът се намира по главната улица на с. Победа, отстоящо на 4км. от международен път България-Румъния и на 7км. от общински и областен център Добрич. Подходът е от юг, откъм главната улица. Имотът е разположен на равен терен с правилна правоъгълна форма с лице и подход от юг огщъм главната улица на с. Победа. Дворното място е оградено от всички страни с метална ограда. Пред сградата има асма на метална конструкция, а край оградата овощни дръвчета, откъм лицето на двора – градинки с цветя и декоративни храсти, незастроената земя се обработва, външна чешма. Поземленият имот е снабден с ток и вода, застроен и се стопанисва добре. При огледа се установи, че освен двуетажната жилищна сграда са построени масивен гараж в източния край на двора и барбекю от дървена конструкция – на север, зад сграда, за които не е представен документ за собственост. Първи етаж със ЗП 120 кв.м., се състои от жилищна част и гараж. Жилището е с вход от изток и се състои от пет помещения и сервизно, с под-бетон, стени и таван-циментова гладва мазилка, ПВЦ дограма за прозорци, дървени врати. Жилището е снабдено с ел. И ВиК инсталации, обитава се, стопанисва се. Гаражът е ситуиран в югозападния край на първи етаж. Втори етаж със ЗП 120 кв.м. Се състои от две жилища, всяко с площ 60 кв.м. И самостоятелен вход от север. Втори етаж е на греб строен, няма положени ел. И ВиК инсталации. Всяко жилище се състои от три стаи, коридор, сервизно помещение, тераса на юг и масивно стълбище на север. Втори етаж не се ползва, стопанисва се, общо добро състояние. Сградата е строена през 1986г. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Добрич: възбрана № 62, том ІІІ, дв. вх. Рег. № 6330/08.07.2010г.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3607
  • Продажба на МПС: 236
  • Продажба на имущество: 350