Двустаен апартамент

Начална цена: 43008.00 лв. Покажи в EUR

54 кв.м., ВАРНА
ул. Кирил Пейчинович 8

Окръжен съд: Окръжен съд Варна
ЧСИ: Надежда Денчева Георгиева
Срок: от 25.08.2019 до 25.09.2019
Обявяване на: 26.09.2019 11:00
Публикувана на: 23.08.2019 15:38

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

АПАРТАМЕНТ №12 /дванадесет/, с идентификатор № 10135.5506.54.1.14 /едно, нула, едно, три, пет, точка, пет, пет, нула, шест, точка, пет, четири, точка, едно, точка, едно, четири/ по кадастралната катра и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-73/23.06.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК, разположен в жилищна сграда №1 /едно/, находяща се в гр. Варна, район Аспарухово, ул. „Кирил Пейчинович” №8 /осем/, ет.4 /четири/, с площ от 53.50 /петдесет и три цяло и петдесет стотни/ кв.м., състоящ се от: коридор, дневна с трапезария и кухненски бокс, спалня, баня-тоалетна, килер и тераса, при граници по документ за собственост: изолационно преддверие на етажа, апартамент № 11, УПИ № ІІІ-79, вътрешен двор и стълбищна клетка, а по кадастрална схема при граници: на същия етаж- имот с идентификатор № 10135.5506.54.1.13, под обекта - имот с идентификатор № 10135.5506.54.1.10, над обекта – имот с идентификатор № 10135.5506.54.1.18, ЗАЕДНО с принадлежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 13 /тринадесет/, с площ от 7.40 кв.м. /седем цяло и четиридесет стотни квадратни метра/, при граници на избеното помещение по документ за собственост: избен коридор, стълбищна клетка, избен коридор и изба № 12, както и 3.5637 % /три цяло пет хиляди шестстотин тридесет и седем десетохилядни процента/ идеални части, равняващи се на 10.04 /десет цяло нула четири стотни/ квадратни метра идеални части от общите части на сградата, а така също и 3.5637 % /три цяло пет хиляди шестстотин тридесет и седем десетохилядни процента/ идеални части от правото на строеж върху имота, в което е изградена сградата, представляващо ПИ с идентификатор №10135. 5506.54 /едно, нула, едно, три, пет, точка, пет, пет, нула, шест, точка, пет, четири/ с площ по кадастрлна схема от 401 /четиристотин и един/ кв.м., а по документ за собственост с площ от 404 /четиристотин и четири/ кв.м., по предходен план, представляващо УПИ II-78 /второ римско – седемдесет и осем/ в кв. 129 /сто двадесет и девет/ по плана на 29 /двадесет и девети/ микрорайон на града, при граници за дворното място по документ за собственост: УПИ I-82, УПИ V-81, УПИ III-79 и улица „Иван Александър”, а по кадастрална схема при граници: имоти с идентификатори №№ 10135.5506.541, 10135.5506.51, 10135.5506.29, 10135.5506.873, 10135.5506.57. НАЧАЛНАТА ЦЕНА ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ ПРОДАНТА НА ОПИСАНИЯ НЕДВИЖИМ ИМОТ Е В РАЗМЕР НА 43 008 лв. /четиридесет и три хиляди и осем лева/.

ЧСИ

Име: Надежда Денчева Георгиева
Служебен номер: 807
Телефон: 052 616900
E-mail: [email protected]
Адрес: Варна, ул. Драган Цанков No14, ет.1, ап.3
Окръжен съд: Окръжен съд Варна
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Надежда Денчева Георгиева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3535
  • Продажба на МПС: 234
  • Продажба на имущество: 335