Етаж от къща

Начална цена: 60480.00 лв. Покажи в EUR

107 кв.м., НЕСЕБЪР
гр.Несебър, п.к.8230, ул. “Витоша” № 13

Окръжен съд: Окръжен съд Бургас
ЧСИ: Ивелина Борисова Божилова
Срок: от 26.08.2019 до 26.09.2019
Обявяване на: 27.09.2019 11:30
Публикувана на: 23.08.2019 16:30

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 51500.502.100.2.3/ петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и две, точка, сто, точка, две, точка, три/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Несебър, одобрени със Заповед № РД – 18 – 46/18.08.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ 107.34 кв.м /сто и седем цяло и тридесет и четири стотни квадратни метра/, с адрес на имота: гр.Несебър, п.к. 0, ул. “Витоша” № 13, ет.3, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 51500.502.100.2.2, над обекта: 51500.502.100.2.4, който самостоятелен обект се намира в СГРАДА № 2 с идентификатор № 51500.502.100.2/ петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и две, точка, сто, точка, две/, Ведно с 80.16кв.м. /осемдесет цяло и шестнадесет стотни квадратни метра/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 51500.502.100 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и две, точка, сто/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Несебър, одобрени със Заповед РД–18-46/18.08.2006г.на Изпълнителния Директор на АК, с площ: 386 кв.м. /триста осемдесет и шест квадратни метра/, с адрес на поземления имот: гр.Несебър, п.к.8230, ул. “Витоша” № 11, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 455, квартал: 75, парцел: 25, съседи: 51500.502.92; 51500.502.91; 51500.502.101; 51500.502.84 .

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Регулация

ЧСИ

Име: Ивелина Борисова Божилова
Служебен номер: 800
Телефон: 056 – 820080; 0 889 - 441 017
E-mail: [email protected]
Адрес: Бургас, ул. Иван Шишман No4, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Бургас
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Ивелина Борисова Божилова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3459
  • Продажба на МПС: 233
  • Продажба на имущество: 342