Производствен имот

Начална цена: 129584.00 лв. Покажи в EUR

8920 кв.м., ЛОМ
Промишлена зона

Окръжен съд: Окръжен съд Монтана
ЧСИ: Мая Цветанова Иванова
Срок: от 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 01.10.2019 09:30
Публикувана на: 27.08.2019 10:12

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.507.228 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана, одобрени със Заповед № РД-18-5/26.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-12-253/05.09.2012 г. на Началника на СГКК – Монтана, с адрес на поземления имот: гр. Лом, Промишлена зона, площ: 8920 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид, производствен, складов обект, номер по предходен план: квартал: 259, парцел: II, при граници и съседи: 44238.507.82, 44238.507.86, 44238.507.229, 44238.507.162, 44238.507.83, 44238.507.40, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА: 1. СГРАДА с идентификатор 44238.507.228.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана, одобрени със Заповед № РД-18-5/26.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Лом, Промишлена зона, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 44238.507.228, застроена площ: 653 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Складова база, склад, номер по предходен план: няма, 2. СГРАДА с идентификатор 44238.507.228.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана, одобрени със Заповед № РД-18-5/26.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Лом, Промишлена зона, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 44238.507.228, застроена площ: 78 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Сграда за енергопроизводство, номер по предходен план: няма, 3. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44238.507.228.3.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана, одобрени със Заповед № РД-18-5/26.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Лом, Промишлена зона, ет. -1, Самостоятелният обект се намира в сграда № 3, разположена в поземлен имот с идентификатор 44238.507.228, предназначение на самостоятелния обект: Обекти със специално предназначение, нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 65.00 кв.м., ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: няма, 4. СГРАДА с идентификатор 44238.507.228.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана, одобрени със Заповед № РД-18-5/26.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Лом, Промишлена зона, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 44238.507.228, застроена площ: 31 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Промишлена сграда, номер по предходен план: няма.

ЧСИ

Име: Мая Цветанова Иванова
Служебен номер: 748
Телефон: 096 - 305205
E-mail: [email protected]
Адрес: Монтана, бул. Трети март 68
Окръжен съд: Окръжен съд Монтана
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Мая Цветанова Иванова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3569
  • Продажба на МПС: 208
  • Продажба на имущество: 335