Парцел

Начална цена: 5923.20 лв. Покажи в EUR

150 кв.м., КЪРДЖАЛИ
гр.Кърджали, п.к. 6600, кв.“Възрожденци“, ул.“Ангел Кънчев“ №1- 16.268 % от парцела

Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
ЧСИ: Гергана Веселинова Божкова
Срок: от 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 17.10.2019 10:35
Публикувана на: 29.08.2019 14:15

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

16.268 % /шестнадесет цяло двеста шестдесет и осем хилядни процента/, равняващи се на 150.40 /сто и петдесет цяло и четиридесет стотни/ кв.м. от поземлен имот с идентификатор №40909.112.129 /четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, сто и дванадесет, точка, сто двадесет и девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Кърджали, одобрени със Заповед №РД 18 66/18.10.2006г. на Изпълнителния директор на АК гр.София и изменени със Заповед №КД 14 09 216/08.09.2011г. на Началника на СГКК Кърджали с административен адрес: гр.Кърджали, п.к. 6600, кв.“Възрожденци“, ул.“Ангел Кънчев“ №1 /едно/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, целият имот с площ 923 /деветстотин двадесет и три/ кв.м., при съседи на целия имот съгласно скица: имоти с идентификатори №40909.112.145, №40909.112.369, №40909.112.143 и №40909.112.130.

ЧСИ

Име: Гергана Веселинова Божкова
Служебен номер: 902
Телефон: 0361 2 21 03
E-mail: [email protected]
Адрес: гр.Кърджали, ул. Отец Паисий №12, бл.3, вх.Б, етаж партер
Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
Уеб сайт: http://www.kantora902.com/
Виж всички активни обяви за имоти на Гергана Веселинова Божкова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3569
  • Продажба на МПС: 208
  • Продажба на имущество: 335