Етаж от къща

Начална цена: 23616.00 лв. Покажи в EUR

143 кв.м., Дорково
ул. Кирил Ананиев № 24

Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
ЧСИ: Георги Ценов Тарльовски
Срок: от 01.09.2019 до 01.10.2019
Обявяване на: 02.10.2019 14:00
Публикувана на: 29.08.2019 15:26

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 23008.8.696.1.3 (двадесет и три хиляди и осем, точка, осем, точка, шестстотин деветдесет и шест, точка, едно, точка, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-17/25.03.2010 г./25.03.2010 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. Последно изменение със Заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на самостоятелния обект: с. Дорково, общ. Ракитово, обл. Пазарджик, ул. Кирил Ананиев № 24, ет. 3, ап. 3. Самостоятелният обект се намира в сграда 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 23008.8.696 (двадесет и три хиляди и осем, точка, осем, точка, шестстотин деветдесет и шест). Посочена в документа площ от 143 кв. м. (сто четиридесет и три квадратни метра). Прилежащи части: .....Ниво: 1 (едно) Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: няма. Под обекта: 23008.8.696.1.2. Над обекта: няма, ведно със Сграда с идентификатор 23008.8.696.2 (двадесет и три хиляди и осем, точка, осем, точка, шестстотин деветдесет и шест, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-17/25.03.2010 г./25.03.2010 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. Последно изменение със Заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на сградата: с. Дорково, общ. Ракитово, обл. Пазарджик, ул. Кирил Ананиев № 24. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 23008.8.696 (двадесет и три хиляди и осем, точка, осем, точка, шестстотин деветдесет и шест). Посочена в документа площ от 26 кв. м. (двадесет и шест квадратни метра). Брой етажи: 1 (един). Предназначение на самостоятелния обект: Хангар, депо, гараж.

ЧСИ

Име: Георги Ценов Тарльовски
Служебен номер: 882
Телефон: 034 918 181
E-mail: [email protected]
Адрес: Пазарджик 4400, ул. Иван Вазов № 1, ет. 2, офис № 8
Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
Уеб сайт: http://www.gtarlyovski.com
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Ценов Тарльовски

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3569
  • Продажба на МПС: 208
  • Продажба на имущество: 335