Земеделска земя

Начална цена: 2000.00 лв. Покажи в EUR

3899 кв.м., Алино
местност ПРОСЕНИ ДОЛ

Окръжен съд: Софийски окръжен съд
ЧСИ: Наталия Благоева Дангова
Срок: от 09.09.2019 до 09.10.2019
Обявяване на: 10.10.2019 10:15
Публикувана на: 02.09.2019 13:41

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

½ /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 00391.195.5 /триста деветдесет и едно точка сто деветдесет и пет точка пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/24.11.2016 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в местността ПРОСЕНИ ДОЛ, село Алино, област Софийска, с площ по скица от 3899 /три хиляди осемстотин деветдесет и девет/ кв. м., а съгласно Решение №2АЛ/02.08.1999г. на Поземлена комисия – Самоков с площ от 3900 /три хиляди и деветстотин/ кв.м., с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, категория на земята при неполивни условия: 8 /осма/, номер по предходен план: 195005, при съседи: 00391.195.6; 00391.195.272; 00391.195.4; 00391.121.130.

ЧСИ

Име: Наталия Благоева Дангова
Служебен номер: 793
Телефон: 0722 - 60345
E-mail: [email protected]
Адрес: Самоков, ул. Отец Паисий No1, ет.1, ап.4
Окръжен съд: Софийски окръжен съд
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Наталия Благоева Дангова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3551
  • Продажба на МПС: 234
  • Продажба на имущество: 336