Земеделски имот

Начална цена: 2800.00 лв. Покажи в EUR

4999 кв.м., Алино
местност ГУЛЬОВ РИД

Окръжен съд: Софийски окръжен съд
ЧСИ: Наталия Благоева Дангова
Срок: от 09.09.2019 до 09.10.2019
Обявяване на: 10.10.2019 10:15
Публикувана на: 02.09.2019 13:48

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

½ /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 00391.200.3 /триста деветдесет и едно точка двеста точка три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/24.11.2016 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в местността ГУЛЬОВ РИД, село Алино, област Софийска, с площ по скица от 4999 /четири хиляди деветстотин деветдесет и девет/ кв. м., а съгласно Решение №2АЛ/02.08.1999г. на Поземлена комисия – Самоков с площ от 5000 /пет хиляди/ кв. м. (от които 2.754 дка осма категория и 2.245 дка десета категория), с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 10 /десета/, номер по предходен план: 200003, при съседи: 00391.200.4; 00391.200.2; 00391.121.130; 00391.121.270

ЧСИ

Име: Наталия Благоева Дангова
Служебен номер: 793
Телефон: 0722 - 60345
E-mail: [email protected]
Адрес: Самоков, ул. Отец Паисий No1, ет.1, ап.4
Окръжен съд: Софийски окръжен съд
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Наталия Благоева Дангова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3549
  • Продажба на МПС: 234
  • Продажба на имущество: 336