Земеделска земя

Начална цена: 2000.00 лв. Покажи в EUR

4870 кв.м., Алино
ВУЧИНА ПАДИНА

Окръжен съд: Софийски окръжен съд
ЧСИ: Наталия Благоева Дангова
Срок: от 09.09.2019 до 09.10.2019
Обявяване на: 10.10.2019 10:15
Публикувана на: 02.09.2019 14:08

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

½ /една втора/ идеална част от 3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 00391.304.4 /триста деветдесет и едно точка триста и четири точка четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/24.11.2016г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в местността ВУЧИНА ПАДИНА, село Алино, област Софийска, с площ по скица от 4870 /четири хиляди осемстотин и седемдесет/ кв. м., а съгласно Решение №2АЛ/02.08.1999г. на Поземлена комисия – Самоков с площ от 4873 /четири хиляди осемстотин седемдесет и три/ кв.м., с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, категория на земята при неполивни условия: 10 /десета/, номер по предходен план: 304004, при съседи: 00391.303.484 00391.304.5; 00391.305.1; 00391.304.3.

ЧСИ

Име: Наталия Благоева Дангова
Служебен номер: 793
Телефон: 0722 - 60345
E-mail: [email protected]
Адрес: Самоков, ул. Отец Паисий No1, ет.1, ап.4
Окръжен съд: Софийски окръжен съд
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Наталия Благоева Дангова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3557
  • Продажба на МПС: 234
  • Продажба на имущество: 336