Парцел

Начална цена: 5040.00 лв. Покажи в EUR

1065 кв.м., Дянково

Окръжен съд: Окръжен съд Разград
ЧСИ: Георги Александров Стоянов
Срок: от 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 17.10.2019 13:30
Публикувана на: 03.09.2019 10:59

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Дворно място с площ от 1065.00 /хиляда шестдесет и пет/ квадратни метра, урегулирано от 1071.00 /хиляда седемдесет и един/ квадратни метра с неуредени сметки по улична регулация за 6.00 /шест/ квадратни метра, находящо се в село Дряновец, Община Разград, Област Разград, улица Опълченска № 2 /две/, съставляващо парцел № II – 513 /две римско тире петстотин и тринадесет арабско/ от квартал 46 /четиридесет и шест/ по плана на село Дряновец, одобрен със Заповед № 1234/1986 година, ведно с построеният в североизточната част на имота, на уличната регулационна линия и на границата с парцел № I-460, Масивен Гараж със застроена площ от 24.00 /двадесет и четири/ квадратни метра, при граници на поземления имот: имот имот № I – 460 /едно римско тире четиристотин и шестдесет арабско/, улица и имот № III – 514 /три римско тире петстотин и четиринадесет арабско/. с начална цена:5,040.00лв.

ЧСИ

Име: Георги Александров Стоянов
Служебен номер: 912
Телефон: 084 55 88 33
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Разград, ул. Марица №1, ет. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Разград
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Александров Стоянов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3556
  • Продажба на МПС: 234
  • Продажба на имущество: 336