Други

Начална цена: 8800.00 лв. Покажи в EUR

387 кв.м., МОНТАНА
ул."Цар Симеон"№10

Окръжен съд: Окръжен съд Монтана
ЧСИ: Мая Цветанова Иванова
Срок: от 18.09.2019 до 18.10.2019
Обявяване на: 21.10.2019 09:30
Публикувана на: 03.09.2019 15:03

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.6.423 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-29/05.04.2006 г. на Изпълнителния Директор на АК, с адрес на поземления имот: гр. Монтана, ул. Цар Симеон № 10, площ: 387 кв. м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), номер по предходен план: 4441, квартал: 181, парцел: ІІІ, Съседи: 48489.6.424, 48489.6.414, 48489.6.422, 48489.6.436, ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА СГРАДА с идентификатор 48489.6.423.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-29/05.04.2006 г. на Изпълнителния Директор на АК, с адрес на сградата: гр. Монтана, ул. Цар Симеон № 10, Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 48489.6.423, застроена площ: 29.00 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване

ЧСИ

Име: Мая Цветанова Иванова
Служебен номер: 748
Телефон: 096 - 305205
E-mail: [email protected]
Адрес: Монтана, бул. Трети март 68
Окръжен съд: Окръжен съд Монтана
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Мая Цветанова Иванова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3569
  • Продажба на МПС: 208
  • Продажба на имущество: 335