Производствен имот

Начална цена: 100000.00 лв. Покажи в EUR

335 кв.м., СЕВЛИЕВО
ул. „Марин Попов" № 68

Окръжен съд: Окръжен съд Габрово
ЧСИ: Звезделина Парашкевова Василева
Срок: от 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 18.10.2019 09:10
Публикувана на: 03.09.2019 15:58

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

562/1373 /петстотин шестдесет и две върху хиляда триста седемдесет и три/ ИДЕАЛНИ ЧАСТИ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален идентификатор 65927.501.5101 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка пет хиляди сто и едно/, но кадастралната карта, одобрена със Заповед РД-18-77/16.07.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК с адрес на поземления имот гр. Севлиево, ул. „Марин Попов" № 68 /шестдесет и осем/ целият с площ от 1 373 /хиляда триста седемдесет и три/ квадратни метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ЗА ДЪРВОДОВИВНАТА И ДЪРВООБРАБОТВАЩАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, при съседи: имот с идентификатор 65927.501.4133 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка четири хиляди сто тридесет и три/, имот с идентификатор 65927.501.5132 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка нет хиляди сто тридесет н две/, имот с идентификатор 65927.501.3605 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка три хиляди шестотин и пет/, имог с идентификатор 65927.501.4150 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадссст и седем точка петстотин и едно точка четири хиляди сто н петдесет/, ЗАЕДНО със СГРАДА /СЛАДКАРСКА РАБОТИЛНИЦА/ с кадастрален идентификатор 65427.501.5101.1 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка пет хиляди сто и едно точка едно/, но кадастралната карта, одобрена със Заповед РД-18-77/16.07.2008г. иа Изи. директор на АГКК с адрес на поземления имот гр. Севлиево, ул. „Марии Попов" № 64 /шестдесет и четири/, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 65927.501.5101 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка пег хиляди сго и едно/ с площ 335 /триста тридесет н пет/ квадратни метра, брой етажи 4 /четири/, състояща се от производствени и складови помещения, товарна рампа, цялата на маза,предназначение: ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА, ИНФРАСТРУКТУРНА СГРАДА. НАЧАЛНА ЦЕНА: 100 000 /сто хиляди/ лева Забележка: /Върху ПИ с площ от 562 кв.м., представляващ облагаема доставка се дължи ДДС, като същият е включен в горепосочената цена/.

ЧСИ

Име: Звезделина Парашкевова Василева
Служебен номер: 734
Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
E-mail: [email protected]
Адрес: Габрово, ул. Успех No1, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Габрово
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Звезделина Парашкевова Василева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3552
  • Продажба на МПС: 234
  • Продажба на имущество: 336