Тристаен апартамент

Начална цена: 29115.00 лв. Покажи в EUR

90 кв.м., СЕВЛИЕВО
ул. „Славянска” № 10 ет. 3, ап. 3

Окръжен съд: Окръжен съд Габрово
ЧСИ: Звезделина Парашкевова Василева
Срок: от 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 18.10.2019 11:40
Публикувана на: 03.09.2019 16:08

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

2. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 65927.501.1537.1.3 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин н едно точка хиляда петстотин тридесет и седем точка едно точка три/, находящ се в град Севлиево, община Севлиево, област Габрово, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-77/16.07.2008г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, с адрес на имота: град Севлиево, н.к. 5400 /пет хиляди и четиристотин/, ул. „Славянска” № 10 ет. 3, ап. 3, самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 65927.501.1537 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда петстотин тридесет и седем/, с предназначение на самостоятелния обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ: няма данни, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: имот с идентификатор 65927.501.1537.1.2 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда петстотин тридесет и седем точка едно точка две/ и имот с идентификатор 65927.501.1537.1.4 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда петстотин тридесет п седем точка едно точка четири/, под обекта: имот с идентификатор 65927.501.1537.1.29 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда петстотин тридесет и седем точка едно точка двадесет и девет/, имот с идентификатор 65927.501.1537.1.28 /шестдесет и нег хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда петстотин тридесет и седем точка едно точка двадесет и осем/, под обекта: имот с идентификатор 65927.501.1537.1.7 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда петстотин тридесет и седем точка едно точка седем/ и имот с идентификатор 65927.501.1537.1.6 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда петстотин тридесет и седем точка едно точка шест/. По акт за собственост същият описан като: АПАРТАМЕНТ №3 /три/, изграден в груб строеж, находящ се на III /трети етаж/ с адрес град Севлиево, ул. „Славянска" № 10 /десет/, с обща площ от 89.86 /осемдесет и девет цяло и осемдесет и шест стотни/ квадратни метра, състоящ се от: две спални, кухня, дневна, коридор, две бани - тоалетна, при граници: ул. "Д-р Иван Филипов", ул. "Стефан Пешев", стълбищна клетка, апартамент № 2 /две/, апартамент № 4 /четири/, заедно с прилежащата му ИЗБА № 3 /три/ с площ от 6.68 /шест цяло и шестдесет и осем/ квадратни метра, при граници: коридор, изба №1 /едно/, изба №4 /четири/, ул."Иван Филипов" както и 5.1673% /пет цяло хиляда шестстотин седемдесет и три десетохилядни процента/ идеални части на сградата и от съответното отстъпено право на строеж върху терена. НАЧАЛНА ЦЕНА: 29 115 /двадесет и девет хиляди сто и петнадесет/ лева

ЧСИ

Име: Звезделина Парашкевова Василева
Служебен номер: 734
Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
E-mail: [email protected]
Адрес: Габрово, ул. Успех No1, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Габрово
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Звезделина Парашкевова Василева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3556
  • Продажба на МПС: 234
  • Продажба на имущество: 336