Тристаен апартамент

Начална цена: 26626.00 лв. Покажи в EUR

82 кв.м., СЕВЛИЕВО
ул. „Славянска” № 10 ет. 6, ап. 14

Окръжен съд: Окръжен съд Габрово
ЧСИ: Звезделина Парашкевова Василева
Срок: от 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 18.10.2019 11:40
Публикувана на: 03.09.2019 16:16

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

5. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 65927.501.1537.1.14 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин н едно точка хиляда петстотин тридесет и седем точка едно точка четиринадесет/, находящ се в град Севлиево, община Севлиево, област Габрово, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-77/16.07.2008г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, с адрес на имота: град Севлиево, н.к. 5400 /пет хиляди и четиристотин/, ул. „Славянска” № 10 ет. 6, ап. 14, самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 65927.501.1537 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда петстотин тридесет и седем/, с предназначение на самостоятелния обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ: няма данни, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: имот с идентификатор 65927.501.1537.1.13 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда петстотин тридесет и седем точка едно точка тринадесет/ и имот с идентификатор 65927.501.1537.1.12 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда петстотин тридесет п седем точка едно точка дванадесет/, под обекта: имот с идентификатор 65927.501.1537.1.11 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда петстотин тридесет и седем точка едно точка единадесет/, имот с идентификатор 65927.501.1537.1.10 /шестдесет и нег хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда петстотин тридесет и седем точка едно точка десет/, над обекта: няма. По акт за собственост същият описан като: АПАРТАМЕНТ № 14, находящ се на VІ /шести/ етаж, с адрес град Севлиево, ул. „Славянска" № 10 /десет/, с обща площ от 82.22кв.м. /осемдесет и две цяло и двадесет и две стотни квадратни метра/ състоящ се от: спалня, дневна, кухня, баня – тоалет, коридор и три тераси, при граници: ул.”Стефан Пешев”, асансьор, ап.№ 13, заедно с прилежащата му изба № 14 с площ от 4.00кв.м./четири квадратни метра/ ,при граници: коридор, изба №12, изба №13 и стълбищна клетка както и 4,5098% /четири цяло и пет хиляди деветдесет и осем десетохилядни процента/ ид.части от общите части на сградата и съответното отстъпено право на строеж върху терена . НАЧАЛНА ЦЕНА: 26 626 /двадесет и шест хиляди шестстотин двадесет и шест/ лева

ЧСИ

Име: Звезделина Парашкевова Василева
Служебен номер: 734
Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
E-mail: [email protected]
Адрес: Габрово, ул. Успех No1, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Габрово
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Звезделина Парашкевова Василева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3554
  • Продажба на МПС: 234
  • Продажба на имущество: 336