Парцел

Начална цена: 800.17 лв. Покажи в EUR

4 кв.м., Чибаовци

Окръжен съд: Софийски окръжен съд
ЧСИ: Радост Руменова Горанова - Чолакова
Срок: от 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 11.10.2019 10:30
Публикувана на: 04.09.2019 10:52

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/2 (една втора) идеална част от 842/4167 (осемстотин четиридесет и две върху четири хиляди сто шестдесет и седем) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с начин на трайно ползване "НИВА", находящ се в землището на с. Чибаовци, ЕКАТТЕ 81356, общ. Костинброд, обл. Софийска, местността "ЛОКВАТА", с площ от 4.167 (четири дка сто шестдесет и седем кв.м.) дка, съставляващ имот с № 031045 (тридесет и една хиляди и четиридесет и пети) по картата на землището, категория на земята при неполивни условия: девета, при съседи на имота по скица: имот № 031044 - нива на н-ци на Недялко Велев Лозев; имот № 000388 - жил. територия на с. Чибаовци; имот № 031047 - нива на Йосиф Велев Лозев; имот № 031051 - нива на Михаил Богданов Кръстев; имот № 031048 - нива на н-ци на Григор Захаринов Кръстев и имот № 031046 - нива на Виктория Виденова Петрова и др.

ЧСИ

Име: Радост Руменова Горанова - Чолакова
Служебен номер: 925
Телефон: 0895 474 561, 02/4114321
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Сливница, бул. Паисий Хилендарски №35, ет. 2
Окръжен съд: Софийски окръжен съд
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Радост Руменова Горанова - Чолакова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3554
  • Продажба на МПС: 234
  • Продажба на имущество: 336