Други

Начална цена: 24400.00 лв. Покажи в EUR

320 кв.м., Устрем
с. Устрем, ул. „Демокрация" № 66

Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
ЧСИ: Ирина Станева Христова
Срок: от 07.10.2019 до 07.11.2019
Обявяване на: 08.11.2019 15:00
Публикувана на: 04.09.2019 14:00

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВА О Б Я В Л Е Н И Е Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд,обявявам на заинтересованите,че съгл.чл.487 ГПК 07.10.2019г.до 07.11.2019г. ще се проведе НОВА ПЪРВА публична продан след определяне на начална цена по изп. дело №.20188780402382, в сградата на РС-Тополовград, като на следващия работен ден 08.11.2019 г. в 15.00ч. в залата на съда ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижими имоти с цел удовлетворяване вземането на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, а именно: ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Устрем, ул. „Демокрация" № 66, общ. Тополовград, обл. Хасково, с площ от 320 кв. м., представляващо поземлен имот ПИ 301, в кв. 34 по кадастралния план на с. Устрем, заедно с находящите се в имота МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - със застроена площ от 70 кв. м., ЛЯТНА КУХНЯ, със застроена площ от 36 кв. м. и НАВЕС с оградни стени, със застроена площ от 20 кв. м., заедно със всички подобрения и приращения в имота ;- Цената,от която ще започне проданта,съгл.чл.485 ГПК е в размер на 24400 лв. /двадесет и четири хиляди и четиристотин лева/. Имотът е собственост на ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГАЧЕВ и ПЕПА ТОНЕВА ГАЧЕВА, придобит от същите след учредяване на ипотека в полза на взискателя по делото, вписана в Сл Вп Тополовград на 11.02.2016г., наложена е и възбрана в полза на същия взискател, вписана в Сл Вп Тополовград на 12.11.2018г. За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцелярията на ДСИ при РС-Тополовград, което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ. При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС. За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик. Проданта приключва в края на работния ден-07.11.2019г. -17,00ч. Гр.Ямбол, 04.09.2019г. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова

ЧСИ

Име: Ирина Станева Христова
Служебен номер: 878
Телефон: 046 - 623003
E-mail: [email protected]
Адрес: Ямбол, ул. ЖОРЖ ПАПАЗОВ 5, ЕТ. 3
Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Ирина Станева Христова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3669
  • Продажба на МПС: 242
  • Продажба на имущество: 339