Търговски имот

Начална цена: 48998.40 лв. Покажи в EUR

85 кв.м., СВИЩОВ
ул."Цар Борис" 9

Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
ЧСИ: Виктор Георгиев Георгиев
Срок: от 09.09.2019 до 09.10.2019
Обявяване на: 10.10.2019 08:30
Публикувана на: 05.09.2019 11:23

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

2. Недвижим имот, находящ се в гр. Свищов, област В. Търново, а именно: ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ, находящ се в. гр. Свищов, ул. "Цар Борис" № 9 (девет), в жилищна сграда, партер, със застроена площ от 85.00 (осемдесет и пет) квадратни метра с идентификатор по кадастрална карта на град Свищов С.О.С. 65766.702.3663.1.17, състоящ се от търговска зала, стая за персонал, баня - тоалетна при граници и съседи: на същия етаж: 65766.702.3663.1.18, 65766.702.3663.1.16, 65766.702.3663.1.15; под обекта: няма; над обекта: 65766.702.3663.1.5, 65766.702.3663.1.6, заедно с 6.88% (шест цяло и осемдесет и осем стотни процента) идеални части от общите части на сградата и 688/10000(шестстотин осемдесет и осем десетохилядни) идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІІ-3663(СЕДЕМ РИМСКО - ТРИ ХИЛЯДИ ШЕСТСТОТИН ШЕСТДЕСЕТ И ТРИ АРАБСКО), с площ 526 (петстотин двадесет и шест) квадранти метра, в квартал 83 (осемдесет и трети), по ПУП на гр.Свищов, с идентификатор по кадастрална карта на град Свищов № 65766.702.3663; при граници и съседи: 65766.702.3661, 65766.702.9647, 65766.702.3664, 65766.702.3665, 65766.702.62, 65766.702.3662, НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 48 998,40 лв. с ДДС /четиридесет и осем хиляди деветстотин деветдесет и осем лева и четиридесет стотинки с данък добавена стойност/.

ЧСИ

Име: Виктор Георгиев Георгиев
Служебен номер: 725
Телефон: 062 - 650 629
E-mail: [email protected]
Адрес: Велико Търново, ул. Васил Левски No3, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
Уеб сайт: http://www.bailiff-bg.com
Виж всички активни обяви за имоти на Виктор Георгиев Георгиев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3558
  • Продажба на МПС: 234
  • Продажба на имущество: 336