Етаж от къща

Начална цена: 21176.00 лв. Покажи в EUR

0 кв.м., САНДАНСКИ
УЛ. "ЗАХАРИ СТОЯНОВ" № 3 - А, ЕТ. 0

Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
ЧСИ: Виолина Йорданова Тозева
Срок: от 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 11.10.2019 12:00
Публикувана на: 09.09.2019 08:18

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Самостоятелен обект с идентификатор № 65334.300.1104.1.5 /шест пет три три четири, точка, три нула нула, точка, едно едно нула четири, точка, едно, точка, пет/ по кадастралната карта на гр. Сандански, общ. Сандански, обл. Благоевград и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД - 18-80/11.11.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота гр. Сандански, п.к. 2800, „Захари Стоянов” № 3- А, ет. 0, намиращ се в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 65334.300.1104 /шест пет три три четири, точка, три нула нула, точка, едно едно нула четири /, с предназначение на самостоятелния обект - жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - няма, под обекта - няма, над обекта - 65334.300.1104.1.1, стар идентификатор - няма, който съгласно документ за собственост представлява приземен етаж от четириетажна масивна жилищна сграда, представляваща северния калкан от къща близнак, със самостоятелен вход, с площ по данъчна оценка - 95 кв.м, находящ се в гр. Сандански, ул. „Захари Стоянов” № 3 /три/, построена в урегулиран поземлен имот XI /единадесети/, квартал 92 /деветдесет и втори/ по регулационния план на гр. Сандански, с площ на имота от 629 кв.м. /шестстотин двадесет и девет квадратни метра/, както и съответните процента идеални части от общите части на сградата, при съседи на имота: улица, УПИ X, УПИ XV НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 21 176,00 лв. / двадесет и една хиляда сто седемдесет и шест лева /.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване

ЧСИ

Име: Виолина Йорданова Тозева
Служебен номер: 795
Телефон: 073 836295
E-mail: [email protected]
Адрес: Благоевград, ул.Тодор Александров №41, ет.3, офис 15,16 и 17
Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
Уеб сайт: http://www.violina-tozeva.com/
Виж всички активни обяви за имоти на Виолина Йорданова Тозева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3544
  • Продажба на МПС: 231
  • Продажба на имущество: 351