Къща

Начална цена: 9200.00 лв. Покажи в EUR

814 кв.м., Летница
ул."Асен Златарев"№2

Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
ЧСИ: Велислав Любомиров Петров
Срок: от 08.10.2019 до 08.11.2019
Обявяване на: 11.11.2019 14:00
Публикувана на: 09.09.2019 09:26

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 43476.315.449 по кадастралната карта и кадастралните регистри,одобрени със Заповед РД-18-68/02.06.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. Летница, с административен адрес: гр. Летница, ул. „Асен Златарев“ № 2, площ на имота 814 кв.м. /осемстотин и четиринадесет кв.м./, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м, ведно с построените в него ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 43476.315.449.1, със застроена площ 64 кв.м. /шестдесет и четири кв.м./, брой етажи: 1 /един/, СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор 43476.315.499.2, със застроена площ 44 кв.м. /четиридесет и четири кв.м./, брой етажи: 1 /един/ и други постройки, подобрения и насаждения, /, при съседи на имота по скица на АГКК: 43476.315.1883, 43476.315.461, 43476.315.450, 43476.315.1884.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 1660/16

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората –ПЧСИ Глория Данчева, тел. 0879 634 664,
email: [email protected]

ЧСИ

Име: Велислав Любомиров Петров
Служебен номер: 879
Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Ловеч, бул. "България" № 5, ет. 2
Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
Уеб сайт: http://www.velislavpetrov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Велислав Любомиров Петров

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3724
  • Продажба на МПС: 243
  • Продажба на имущество: 279