Къща

Начална цена: 24336.00 лв. Покажи в EUR

102 кв.м., Твърдица
ул. "Поп Лука" № 26

Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
ЧСИ: Гергана Грозева Костова
Срок: от 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 18.10.2019 16:30
Публикувана на: 09.09.2019 09:40

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 72165.504.574 /седемдесет и две хиляди сто шестдесет и пет точка петстотин и четири точка петстотин седемдесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Твърдица, одобрени със Заповед РД–18-2/26.02.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за ниско застрояване /до 10 м./, с площ от 379,00 кв.м /триста седемдесет и девет квадратни метра/, находящо се в гр.Твърдица, обл.Сливен, ул. "Поп Лука" № 26, номер по предходен план 574, в квартал 66, при съседи: 72165.504.573; 72165.504.1776; 72165.504.575; 72165.504.1802, ВЕДНО със находящата се в него СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 72165.504.574.1 /седемдесет и две хиляди сто шестдесет и пет точка петстотин и четири точка петстотин седемдесет и четири точка едно/, на 2 /два/ етажа, с площ от 102,00 кв.м. /сто и два квадратни метра/, който поземлен имот по документ за собственост представлява: ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ от 370 кв.м /триста и седемдесет квадратни метра/, за което е отреден ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № XI-574 /единадесети за петстотин седемдесет и четвърти/, в кв.66 /шестдесет и шести/ по плана на гр.Твърдица, обл.Сливен, при граници: изток и юг – улица, север – поземлен имот № X-573 /десети за петстотин седемдесет и трети/, запад – поземлен имот № XII-575 /дванадесети за петстотин седемдесет и пети/, ведно с построените в имота МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА на два етажа с площ от 96,00 кв.м. /деветдесет и шест квадратни метра/ и СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА с площ от 32,00 куб.м. /тридесет и два кубични метра/, ведно с всички подобрения и насаждения в имота.

ЧСИ

Име: Гергана Грозева Костова
Служебен номер: 915
Телефон: 044 667 - 627
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Сливен, ул. Хаджи Димитър №16, ет. 1, офис 1
Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Гергана Грозева Костова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3544
  • Продажба на МПС: 231
  • Продажба на имущество: 351