Парцел

Начална цена: 3840.00 лв. Покажи в EUR

529 кв.м., Твърдица
ПИ 72165.502.1024

Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
ЧСИ: Гергана Грозева Костова
Срок: от 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 18.10.2019 16:00
Публикувана на: 09.09.2019 10:09

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/2 ид.ч./една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 72165.502.1024 /седемдесет и две хиляди сто шестдесет и пет точка петстотин и две точка хиляда двадесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Твърдица, одобрени със Заповед РД-18-2/26.02.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Твърдица, целият с площ 529,00 кв.м. /петстотин двадесет и девет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди. Стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 2128 /две хиляди сто двадесет и осем/, със съседи: 72165.502.1025, 72165.502.1022, 72165.502.1027, 72165.502.1023.

ЧСИ

Име: Гергана Грозева Костова
Служебен номер: 915
Телефон: 044 667 - 627
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Сливен, ул. Хаджи Димитър №16, ет. 1, офис 1
Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Гергана Грозева Костова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3669
  • Продажба на МПС: 242
  • Продажба на имущество: 339