Производствен имот

Начална цена: 59360.00 лв. Покажи в EUR

108 кв.м., ВЕЛИНГРАД

Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
ЧСИ: Георги Ценов Тарльовски
Срок: от 10.09.2019 до 10.10.2019
Обявяване на: 11.10.2019 13:00
Публикувана на: 09.09.2019 15:29

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

СГРАДА № 508.8104.1 /петстотин и осем, точка, осем хиляди сто и четири, точка, едно/, шестетажна, масивна стоманобетонна, промишлена сграда с площ от 108 кв.м. /сто и осем квадратни метра/, находяща се в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ III – 8104 - "за производствена дейност" от квартал № 78 /седемдесет и осем/ по кадастралния план на гр. Велинград, ЕКАТТЕ 10450, общ. Велинград, одобрен със заповед 1109 от 07.08.2014 г. на Кмета на община Велинград, по регулационния план, одобрен с Решение № 414/27.11.2014 г. на ОбС Велинград и заповеди № 165/06.02.2007 г. и № 1447/19.09.2007 г., идентичен с част от УПИ I - "за производствена дейност" от кв. 78 по обезсилен план на гр. Велинград – по скица № 454/11.05.2016 г. на община Велинград, а по Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, вписан в Служба по вписванията - Велинград с № от вх. рег. 4/23.06.2004 г., № от дв. вх. рег. 686/23.06.2004 г., акт № 180/2004 г., том 2 ТАЛОВ ЦЕХ, шестетажна масивна сграда на застроена площ от 1000 кв. м. /хиляда квадратни метра/, построена през 1969 г. в УПИ I - "за производствена дейност" от кв. 78 /седемдесет и осем/ по плана на гр. Велинград, ведно със съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот, в който е построена сградата.

ЧСИ

Име: Георги Ценов Тарльовски
Служебен номер: 882
Телефон: 034 918 181
E-mail: [email protected]
Адрес: Пазарджик 4400, ул. Иван Вазов № 1, ет. 2, офис № 8
Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
Уеб сайт: http://www.gtarlyovski.com
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Ценов Тарльовски

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3569
  • Продажба на МПС: 208
  • Продажба на имущество: 335