Склад

Начална цена: 116640.00 лв. Покажи в EUR

2061 кв.м., Шабла

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Николай Петров Ников
Срок: от 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 18.10.2019 10:00
Публикувана на: 10.09.2019 09:37

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Недвижим имот, находящ се в гр. Шабла, общ. Шабла, обл. Добрич, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 83017.216.26 /осем три нула едно седем точка две едно шест точка две шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-15/29.03.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-08-1448/19.12.2011г. на Началника на СГКК-Добрич,с площ по акт за собственост от 5872кв.м. /пет хиляди осемстотин седемдесет и два квадратни метра/, а по скица - 5873кв.м. /пет хиляди осемстотин седемдесет и три квадратни метра/, трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: за стопански двор, стар идентификатор: 83017.216.5, 83017.216.6, номер по предходен план:216.5; 216.6, парцел V-16, VI-16, при съседи: 83017.216.7, 83017.216.10, 83017.216.9, 83017.216.4, 83017.216.8, ведно с построените в него: Сграда с идентификатор 83017.216.26.1 /осем три нула едно седем точка две едно шест точка две шест точка едно/, със застроена площ от 1031кв.м. /хиляда тридесет и един квадратни метра/, брой етажи:1, стар идентификатор: 83017.216.5.1, предназначение по скица: Селскостопанска сграда, а съгласно разрешение за строеж №17/30.07.2004г. на гл.арх. на Община Шабла - "склад за съхранение, пакетиране и почистване на семена с до 50 работни места" и Сграда с идентификатор 83017.216.26.2 /осем три нула едно седем точка две едно шест точка две шест точка две/, със застроена площ от 1030кв.м. /хиляда и тридесет квадратни метра/, брой етажи:1, стар идентификатор: 83017.216.6.1,предназначение по скица: Селскостопанска сграда, а съгласно разрешение за строеж №16/30.07.2004г. на гл.арх. на Община Шабла - "склад за съхранение, пакетиране и почистване на семена с до 50 работни места".

Екстри

  • Регулация

ЧСИ

Име: Николай Петров Ников
Служебен номер: 810
Телефон: 058 - 621177
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. България №1, ет.2, офис 205
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.nikov810.com
Виж всички активни обяви за имоти на Николай Петров Ников

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3544
  • Продажба на МПС: 231
  • Продажба на имущество: 351