Къща

Начална цена: 24560.00 лв. Покажи в EUR

132 кв.м., КАВАРНА
ж.к. КАРВУНА РИЗОРТ, бл. Б 3

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Николай Петров Ников
Срок: от 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 17.10.2019 10:00
Публикувана на: 10.09.2019 09:41

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Недвижим имот- представляващ по Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот, вписан във вх.рег.№1671 от 04.04.2008г.,том 1, акт №80/2008г. по описа на СВ Каварна, находящ се в гр. Каварна, община Каварна, обект Карвуна ризорт, в урегулиран поземлен имот /УПИ/ I – 049010, 049011, а именно: КЪЩА „В13“, със застроена площ от 65.57кв.м. И разгъната застроена площ от 132.40кв.м., на два етажа и състояща се на първи етаж от – входно антре, коридор, дневен тракт с обширна дневна с кътове за готвене, хранене и почивка, една спалня, баня с тоалетна и стълбище; втори етаж – три самостоятелни спални с отделни бани и тоалетна, стълбище и коридор, при граници:от две страни – алея, паркоместа на тревна фуга, общ двор с къща „В12“ и къща „В10“, която къща се намира в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ 049010, 049011 - I, кв.49, по плана на гр. Каварна, с площ от 20 000кв.м., при граници, съгласно Скица №249/30.01.2008г., издадена от Община Каварна: имот №000206, имот №2 и имот №8, който урегулиран поземлен имот е образуван вследствие на обединяване на поземлен имот №049011 и поземлен имот №049010, съгласно влязъл в сила Подробен устройствен план за застрояване и регулация, утвърден със Заповед №289/20.02.2006г. на Кмета на Община Каварна, а по скица представляващ - СГРАДА с идентификатор №35064.49.16.28, находящ се гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, ж.к. КАРВУНА РИЗОРТ, бл. Б 3, със застроена площ от 69кв.м., разположена в поземлен имот с идентификатор №35064.49.16, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-32/27.02.2008г. на Изп. директор на АГКК, с предназначение: Жилищна сграда-еднофамилна, брой етажи: 2, стар идентификатор: няма, номер на предходен план: няма

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Регулация

ЧСИ

Име: Николай Петров Ников
Служебен номер: 810
Телефон: 058 - 621177
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. България №1, ет.2, офис 205
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.nikov810.com
Виж всички активни обяви за имоти на Николай Петров Ников

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3544
  • Продажба на МПС: 231
  • Продажба на имущество: 351