Земеделска земя

Начална цена: 240.00 лв. Покажи в EUR

1125 кв.м., Оброчище
53120.121.121

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Николай Петров Ников
Срок: от 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 17.10.2019 09:00
Публикувана на: 10.09.2019 09:50

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/5 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №53120.121.121, находящ се с. Оброчище, общ. Балчик, обл. Добрич, местност КРУШАКА, с площ от 1125кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-82/03.10.2003г. на Изп. директор на АГКК, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Овощна градина, Категория на земята при неполивни условия: 0, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 121121, при съседи: 53120.121.119, 53120.121.131, 53120.17.21, 53120.17.38, 53120.121.160

ЧСИ

Име: Николай Петров Ников
Служебен номер: 810
Телефон: 058 - 621177
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. България №1, ет.2, офис 205
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.nikov810.com
Виж всички активни обяви за имоти на Николай Петров Ников

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3724
  • Продажба на МПС: 243
  • Продажба на имущество: 279